1

Smo vodilno podjetje na področju razvoja ultrazvočne tehnologije varjenja termoplastov in barvnih kovin. Dejavnost razvoja in proizvodnje izvajamo na lokaciji  Gotovlje 57, Žalec.

2

Kakovost je osnovna usmeritev podjetja. Osnovni cilj je: izvajati kakovostne storitve in prodajati kakovostne izdelke, ki zadovoljijo potrebe in zahteve kupca.

3

Težimo h kakovosti, ki predstavlja optimalno kakovost glede na dolgoročne ekonomske učinke, v skladu s poslovno politiko podjetja. Pri oceni kakovosti ima mnenje kupcev odločilen pomen.

4

Naši izdelki morajo v celoti ustrezati zahtevam, ki jih določajo nacionalni in mednarodni predpisi in standardi.

5

Izdelki naj zadovoljujejo zahtevnega kupca, tako glede na funkcionalnost oz. uporabnost, ravno tako pa naj bodo prijazni do človeka in okolja.

6

Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost izdelkov, konkurenčne cene, do kakovosti poslovanja v celoti.

7

Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, ki planira in usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti. Svoj del odgovornosti za kakovost nosijo vsi zaposleni v podjetju glede na pristojnosti in odgovornosti pri delu.

8

Sistem kakovosti bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001. Sistem kakovosti je dokumentiran v POSLOVNIKU KAKOVOSTI, le-ta pa je usklajen s prakso.

9

SPLOŠNI CILJI KAKOVOSTI SO NASLEDNJI:

  • izboljšati pomembne značilnosti kakovosti izdelkov in storitev;
  • izboljšati strankine procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti;
  • povečevati uspešnost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov kakovosti ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.

10

Konkretni in številčni cilji kakovosti so sestavni del letnih programov kakovosti ti pa so sestavni del letnega plana poslovanja.

 Izdaja 3 / 28. 2. 2020

© 2016 VIAL-AUTOMATION. All rights reserved.

Click Me