Skoči na vsebino

Politika kakovosti

1.
Smo vodilno podjetje na področju razvoja ultrazvočne tehnologije varjenja termoplastov in barvnih kovin. Dejavnost razvoja in proizvodnje izvajamo na lokaciji podjetja: Gotovlje 57, 3310 Žalec, Slovenija.
2.
Kakovost je osnovna usmeritev podjetja. Temeljni cilj našega poslovanja je izvajati visoko kakovostne storitve in prodajati kakovostne izdelke, ki zadovoljijo potrebe in zahteve kupca.
3.
Stremimo h kakovosti, ki predstavlja optimalno kakovost glede na dolgoročne ekonomske učinke, skladno s poslovno politiko podjetja. Pri oceni kakovosti je ključnega pomena mnenje kupca.
4.
Naši izdelki morajo v celoti ustrezati zahtevam, ki jih določajo nacionalni in mednarodni predpisi ter standardi.
5.
Izdelki naj zadovoljujejo zahtevnega kupca, tako glede funkcionalnosti ter uporabnosti, hkrati pa naj bodo prijazni do človeka in okolja.
6.
Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost izdelkov, konkurenčne cene in kulturo poslovanja v celoti.
7.
Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, ki planira in usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti. Svoj del odgovornosti za kakovost nosijo vsi zaposleni v podjetju glede na svoje pristojnosti in odgovornosti pri delu.
8.
Sistem kakovosti bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001. Sistem kakovosti je dokumentiran v POSLOVNIKU KAKOVOSTI, le-ta pa je usklajen s prakso.
9.
SPLOŠNI CILJI KAKOVOSTI SO NASLEDNJI:
• izboljšati pomembne značilnosti kakovosti izdelkov in storitev;
• izboljšati strankine procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti;
• povečevati uspešnost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov kakovosti ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.
10.
Konkretni in številčno opredeljeni cilji kakovosti so sestavni del letnih programov kakovosti, ti pa so sestavni del letnega plana poslovanja.

Izdaja 3 / 28. 2. 2020